Światowy Dzień Wody i Ochrony Bałtyku

 

Ledwo zakończył się Pierwszy Dzień Wiosny, a czeka nas kolejne, tym razem mniej typowe wydarzenie. Corocznie 22. marca jest Światowym Dniem Wody oraz Ochrony Bałtyku. Z tej okazji warto przytoczyć kilka argumentów, dlaczego zarówno woda, jak i Bałtyk mają dla nas ogromne znaczenie.

Woda to życie

Na temat życiodajnych właściwości wody w zasadzie napisano już wszystko. Przypomnijmy tylko kilka najważniejszych z nich:

  • prawie 71% powierzchni Ziemi znajduje się pod wodą,
  • wszystkie żywe organizmy potrzebują tej substancji do życia,
  • pierwsze formy życia, jakie powstały na Ziemi, to organizmy wodne,
  • człowiek bez jedzenia może wytrzymać do 8 tygodni, zaś bez wody – maksymalnie tydzień.

Poza zapewnienia podstawowych funkcji życiowych, regularne picie tego płynu niesie ze sobą inne korzyści. Przede wszystkim poprawie ulega kondycja i wygląd naszej skóry. Odpowiednie nawadnianie zapewnia również właściwe funkcjonowanie mięśni, a także pobudza metabolizm. Woda jest cenna także w warunkach podwyższonej temperatury otoczenia, ponieważ reguluje temperaturę ciała. To tylko nieliczne korzyści, wymieniać można znacznie dłużej.

Co Bałtyk ma do Polski?

Mniej powszechną wiedzą jest natomiast znaczenie, jakie Bałtyk ma dla naszego codziennego funkcjonowania. Dostęp do morza ma strategiczne znaczenie gospodarcze, o czym świadczy zresztą fakt budowy Gdyni w okresie dwudziestolecia międzywojennego. W obliczu utraty Gdańska koniecznością stało się utworzenie innego portu morskiego, który znacząco ułatwił wymianę handlową z innymi krajami.

Morze Bałtyckie obecnie ma również ogromne znaczenie gospodarcze. Istnienie wielu sektorów uzależnionych jest od dostępu do tego akwenu – wystarczy wymienić rybołówstwo, branżę stoczniową, a także sporą część turystyki. Coraz lepiej radzi sobie również morski transport pasażerski, rośnie również tonaż przeładunków w polskich portach morskich. To tylko wskazuje na zależność pomiędzy stanem wód Bałtyku, a naszą rodzimą gospodarką.

Dbajmy o nasze wspólne dobro

Wyraźnie widać, jak wielkie znaczenie dla codziennego życia odgrywa zarówno woda, jak i czystość Bałtyku. Dzisiejszy dzień 22. marca jest doskonałą okazją, by przypomnieć sobie o tych powiązaniach i zacząć dbać o jakość tych zasobów naturalnych. Przy czym nie musimy głośno manifestować swoich poglądów, wystarczy zacząć od małych kroków. Chociażby od tego, by nie śmiecić na plaży, nie marnować wody pitnej oraz unikać topienia wiosennego topienia Marzanny w polskich rzekach.